Logotype
OPV Storage

OPV Storage

OPV Storage är en webbaserad bild- och produktdatabas för lagring av bilder, illustrationer, presentationer, dokument, PDF:er, filmer etc. OPV Storage är ett system som ni, kunden, själv administrerar och som kan hantera alla sorters behörighetsnivåer.
Systemet är dynamiskt och användare sköter själva det dagliga arbetet med uppladdning av digitalt material samt skapar sina egna katalogiseringar med unika menyträd.

OPV Storage, webbaserat mediasystem

OPV Storage är en webbaserad bild- och produktdatabas för lagring av bilder, illustrationer, presentationer, dokument, PDF:er, filmer etc. som inte skall/bör lagras på OPV Online.

OPV Storage är ett system som ni, kunden, själva administrerar och som kan hantera alla sorters behörighetsnivåver. Systemet är dynamiskt och användare sköter själva det dagliga arbetet med uppladdning av digitalt material samt skapar sina egna katalogiseringar med unika menyträd.

Administratören sköter behörighetspolicyn och förser användare med access till systemet. OPV Storage kan användas som en gemensam plattform i produktionsflödet av marknadsmaterial eller framtagning av förpackningsdesign. En stor fördel med OPV Storage är att det är integrerat med OPV Online och kan utbyta information sinsemellan. Detta möjligör exempelvis att ni kan överföra förpackningsbilder som godkännts för produktion från OPV Storage över till OPV Online. Eller så kan ni exempelvis överföra en produktbild som arkiverats från OPV Online över till OPV Storage.

OPV Storage basic

OPV Storage levereras i en grundmodul som heter OPV Storage Basic. Grundmodulen består utav de funktioner som behövs för att snabbt implementera systemet i er organisation. Möjligheter finns att utöka systemet med tilläggsmoduler för ytterligare specifik funktionalitet.

Basic innehåller följande:

Administration

En administratör av OPV Storage får full kontroll över att skapa, redigera och ta bort användare och roller. Det är en roll som avgör med dess säkerhetsinställningar vilket material de tilldelade användarna får tillgång till.

Administratören har även full kontroll över lagringsstrukturen för organisationen och väljer vart uppladdade filer hör hemma. Strukturen presenteras i form av en meny.

För att även göra det lättare att hitta filer som hör ihop, t.ex. en bild med ett dokument, kan även administratören skapa associationer mellan en eller flera filer, så att dom presenteras tillsammans för era användare.

Uppladdning

En användare som har rättigheter att ladda upp filer, kan ladda upp en eller flera filer samtidigt. Uppladdade filer kan sedan grupperas och läggas in i lagringsstrukturen snabbt och enkelt, eller en i taget där möjlighet att lägga till detaljerad information finns.

Vissa filformat som exempelvis bilder och PDF-dokument skapas det automatiskt tumnaglar av. Dessa presenteras för en användare som bläddrar bland era filer. OPV Storage kan även automatiskt läsa in metadata för filer, som exempelvis EXIF-informationen från bilder.

För företag som anlitar externa fotografer finns det möjlighet att skapa en speciell uppladdningsanvändare, där uppladdade bilder automatiskt hamnar i en förutbestämd katalog. Användaren får då inte rättigheter att se ert andra material som finns lagrat i OPV Storage. Till detta kan man ange en eller flera e-post adresser som får ett meddelande när filer laddats upp.

Det finns möjlighet att lägga till egna informationsfält som även de blir sökbara.

Sökning

Sökning i OPV Storage sker på två sätt. Antingen via en snabbsökning eller en avancerad sökning.

Snabbsökningen söker både bland era OPV Online* bilder samt era OPV Storage filer. Avancerad sökning går att filtrera på en finare nivå. Här väljer man om man vill söka på både Online och Storagebilder, eller bara Storage eller Online.

Online-sökningen har samma filterfunktioner som den avancerade sökningen på OPV Online, medan OPV Storage sökningen har andra filter som exempelvis namn, dokumenttyp, egna informationsfält m.m.

Nedladdning

Nedladdning av filerna sker i normala fall genom att originalfilen laddas ner. För bilder erbjuds möjligheten att ladda ner en konverterad version i antingen Jpeg, Png eller Tiff-format i en rad olika nedskalade upplösningar.

OPV Storage advanced

OPV Storage kan kompletteras med tilläggsmoduler som är fullt skalbara efter kunds önskemål och specifikationer. Nedan finner du leveransfärdiga tilläggsmoduler:

Bildredigering

Komponent som direkt i OPV Storage tillåter redigering av bilder med följande möjligheter:

• Beskärning/skalning

• Justera kontrast och exponering

• Skärpa samt oskärpa

Annonsgenerator

Komponent som möjliggör att välja ut en eller flera bilder från OPV Online eller OPV Storage för bild och text-montage. Resultatet går att spara till en mall, för att senare kunna återanvändas eller spara resultatet som en PDF för nedladdning via OPV Storage.

Versionshantering

Komponenten för versionshantering möjliggör att man kan följa ändringar som skett kring en fil, både informationen som är kopplad till denna samt själva filen i sig. Detta gör det lättare att följa ett kommunikationsflöde med exempelvis en extern webbyrå, eller återskapa en gammal version av filen som kanske var bättre än den senaste.

Koppling till externa system

För att möjliggöra kommunikation till externa system, erbjuder vi även en Web Service komponent, där företag själva får möjligheten att integrera externa system till att hämta information från OPV Storage.

Logga in:

Glömt lösenordet?

OPV In-Store Promotion AB | Södra Hamnplan 5E | S-386 31 Färjestaden | (+46)480-49 61 00